OKTH

OKTH işletmeciliği BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından belirlenmiş olan koşulları sağlayabilen firmalara verilen bir yetkilendirmedir. OKTH Yetkilendirmesi, Elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlanmasını teminen şirketlerin, Kurum nezdinde kayıtlanmasını veya kayıtlanmasıyla birlikte bu şirketlere OKTH İşletmeciliğine özel, belirli hak ve yükümlülükler verilmesi anlamına gelmektedir.


Local ve/veya Bölgesel olarak Trunk ve/veya Community Repeater gibi telsiz haberleşme sistemlerinin işletilmesi, işletmecilik kapsamında bu sistemlerden tek bir müşteri bazında veya ortak olarak aynı telsiz haberleşme sistemi üzerinden birden fazla telsiz kullanıcısının bildirimlerinin yapılması sureti ile faydalandırılmasına OKTH (Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti) adı verilir.


2006 yılında faaliyetine başlayan Gelişim Telsiz Haberleşme Ve Alt Yapı Hizmetleri Ltd Ş.t.i ünvanlı diğer Şirketimiz, Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunca OKTH İşletmeciliklerinin verilmesi ile birlikte Community Repeater sistemlerinin yönetmeliklere ve OKTH işletmeceliğine uygun yürütülmesini sağlamak amacı ile kurulmuş ve bu yönde hizmet vermeye başlamıştır.